1089

1089

Uppgift

  1. Välj ett tresiffrigt heltal (tal nummer 1) där första och sista siffran är olika, samt sista siffran är skild från noll (t.ex. 794).
  2. Bilda ett nytt tal (tal nummer 2) genom att låta entalssiffra och hundratalssiffra byta plats (794 \rightarrow 497).
  3. Eftersom entalssiffra och hundratalssiffra är olika, kommer ett av de två bildade talen att vara större än det andra. Subtrahera det minsta från det största (794 – 497 = 297), vilket ger tal nummer 3.
  4. Bilda tal nummer 4 genom att låta hundratalssiffra och entalssiffra i tal nummer 3 byta plats (297 \rightarrow 792).
  5. Bilda tal nummer 5 genom att addera tal nummer 3 och tal nummer 4 (297 + 792 = 1089).

    Bevisa att om ovanstående algoritm följs, blir tal nummer 5 alltid 1089.

    Obs! Om hundratalssiffran i tal 3 råkar bli noll, dvs vi får t.ex. 99, tolkar vi det som ”099” och tal 4 blir 990.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *