April-Derivata

April-Derivata

Uppgift

Beteckna loge(x) = ln(x) och log10(x) = lg(x).

Betrakta derivatan till den reellvärda funktionen

f(x) = ln(lg(sin(x))) � lg(ln(sin(x))) för reella x.

Har grafen y = f ‘(x) något största värde på intervallet 0 < x < \pi/2?

(Månadens problem, april)