Area Av En Triangel Och Bisektrissatsen

Area Av En Triangel Och Bisektrissatsen

Uppgift

I triangeln ABC delar höjden BE vinkeln ABC i förhållandet 2 : 1. Höjdens längd är 2 cm. Längden AE är 1 cm (AE < CE). Bestäm arean av triangeln ABC utan att tillämpa trigonometriska begrepp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *