Handledning – SinCos – EJ FÄRDIG

Förkunskaper: MaE Syfte: Träna deriveringsregler med obekanta funktioner, framför allt produktregeln och kedjeregeln. Se en möjlig definition av sin och cos som inte bygger på enhetscirkel. Lösningsförslag inkl. elevtips Tips: a) Derivera likheten.b) Antag att det finns två par, {} och {} respektive {} och {}, av funktioner med egenskaperna i förutsättningen. Visa att {}…
Läs mer