En Faktoriserings Uppgift

En Faktoriserings Uppgift

Uppgift

Skriv följande polynom som en produkt av (högst) ordning 2 faktorer med reella koefficienter:

a. x^{4}+4
b. x^{4}+1
c. x^{4}+16