En Vinkel Med Inskrivna Cirklar

En Vinkel Med Inskrivna Cirklar

Figuren illustrerar en vinkel med fem inskrivna cirklar. Låt oss anta att vinkel är 60° (även om den är mycket mindre i vår illustration). Varje cirkel förutom den första tangerar den föregående cirkeln. Bestäm förhållandet mellan summan av areorna för de fem cirklarna och arean för den minsta cirkeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *