Ett Trigonometriskt Uttryck

Ett Trigonometriskt Uttryck

Uppgift

Förenkla uttrycket:

\frac{{\sin \left( {\beta  - \gamma } \right)}}{{\sin \beta \sin \gamma }} + \frac{{\sin \left( {\gamma  - \alpha } \right)}}{{\sin \gamma \sin \alpha }} + \frac{{\sin \left( {\alpha  - \beta } \right)}}{{\sin \alpha \sin \beta }}