Gemensamma Tangenter 1

Gemensamma Tangenter 1

Uppgift

Bestäm gemensamma tangenter till kurvorna y=x^2+4 och y=-(x-1)^2, dvs bestäm de räta linjer som tangerar båda parablerna.