Handledning – Cevianer

Handledning – Cevianer

Förkunskaper: Inget utöver vanlig geometri (arean av trianglar) krävs. Ma1.

Syfte: Träna upp färdigheten att med enkla geometriska medel visa ett samband (en intrssant formel).

Lösningsförslag inkl. elevtips

    \[\frac{\left| area (APB)\right| }{\left| area (APC)\right| }=\frac{½h\left\vert BD\right\vert }{½h\left\vert DC\right\vert }=\frac{\left\vert BD\right\vert }{\left\vert DC\right\vert }.\]

På samma sätt fås

    \[\frac{\left| area (ABD)\right| }{\left| area (ADC)\right| }=\frac{½h'\left\vert BD\right\vert }{½h'\left\vert DC\right\vert }=\frac{\left\vert BD\right\vert }{\left\vert DC\right\vert }\]

(”h”’ är den gemensamma höjden av trianglarna ”ABD” och ”ABC”) och detta ger

    \[\frac{\left| area (APB)\right| }{\left\vert area (APC)\right\vert }=\frac{\left\vert area (APD)-area(PBD)\right\vert }{\left\vert area (APC)-area(PDC)\right\vert }=\frac{\left\vert BD\right\vert }{\left\vert DC\right\vert }.\]

[-vsv-]

    \[\left[ \frac{x}{y}=\frac{c}{d} \Longrightarrow \frac{x}{y}=\frac{x-c}{y-d}, \,\, y \neq d\right]\]

Nästa steg: Visa nu uppgiften Cevas Sats

Av Samuel Bengmark