Handledning – Dödens Triangel – EJ FÄRDIG

Handledning – Dödens Triangel – EJ FÄRDIG

Förkunskaper: Inga

Syfte: Retas?

Lösningsförslag inkl elevtips
180 grader/pi radianer

Nästa steg:

Av Per-Daniel Liljegren