Handledning – En Trigonometrisk Olikhet

Handledning – En Trigonometrisk Olikhet


Förkunskaper: Ma4: trigonometriska olikheter, absolutbelopp.
Syfte: att öva trigonometriska olikheter

Lösningsförslag inkl elevtips:
sin^{2}x > \frac{1}{4} kan skrivas om på formen

|sin x | > \frac{1}{2}

Den olikheten kan lösas grafiskt.

Eftersom funktionen y = |sin x | är en periodisk funktion med perioden \pi anges x värden med hjälp av olikheten \frac{\pi}{6}+ n\pi < x < \frac{5\pi}{6}+ n\pi, n är ett heltal.

Svar: \frac{\pi}{6}+ n\pi %3c x %3c \frac{5\pi}{6}+ n\pi

Tips till elever:
Du kan lösa den olikheten på flera sätt. Man kan börja med en enklare olikhet t ex x^{2}> 4.

Försök att lösa denna olikhet algebraiskt eller grafiskt. Lösningen till x^{2}> 4 är 2 < x, x < - 2.

Kontrollera att lösningen stämmer.

Fortsätt med sin^{2}x > \frac{1}{4}. Försök att skriva om olikheten så att du tillämpar ett begreppet absolutbelopp.