Handledning – En Trigonometrisk Summa

Handledning – En Trigonometrisk Summa


Förkunskaper: Trigonometriska produktformler. Summatecken. Matematik 5
Syfte: Uppnå ökade färdigheter när det gäller trigonometriska formler samt hantering av summor.

Lösningsförslag inkl elevtips:
Sätt S = \sum\limits_{k = 1}^n {\sin kx}. Multiplicera med 2\sin \frac{x}{2}.

Vi använder formeln \sin u\sin v = \frac{{\cos (u - v)}}{2} - \frac{{\cos (u + v)}}{2} samt att \sum\limits_{k = 1}^n {\left( {a_{k + 1} - a_k } \right)} = a_{n + 1} - a_1

Man får då:

2\sin \frac{x}{2} \cdot S = \sum\limits_{k = 1}^n {2\sin \frac{x}{2} \cdot \sin kx} = \sum\limits_{k = 1}^n {\left( {\cos \left( {k - \frac{1}{2}} \right)x - \cos \left( {k + \frac{1}{2}} \right)x} \right)} = (teleskoperande summa) = \cos \frac{ 1 }{ 2 }x - \cos \left( n + \frac{1}{2} \right) x.

Detta ger

    \[S = \frac{ {\cos \frac{ 1 }{ 2 }x - \cos \left( {n + \frac{ 1 }{ 2 }} \right)x } }{ \sin \frac{ 1 }{ 2 }x }\]

Tips till eleven:
a. Du behöver kunna skriva \sin u\sin v som en summa.

b. Du behöver förstå att för en så kallad teleskopisk summa gäller att

a_1 - a_2 + a_2 - a_3 + \ldots + a_k - a_{k + 1} + \ldots + a_n - a_{n + 1} = a_1 - a_{n + 1}