Handledning – Gränsvärde Med Decimaldel F1967-1

Handledning – Gränsvärde Med Decimaldel F1967-1


Förkunskaper: Ma3
Syfte: Träna förståelse för ett introducerat begrepp \{x\}. Vänja sig vid gränsvärdesbegreppet.

Lösningsförslag inkl elevtips:
a) Enligt definitionen är \{x\} skillnaden mellan x och det största heltalet mindre än x. Om t.ex. x=-1,1 så bli alltså \{x\} = -1,1-(-2) = 0,9 (och inte -0,1 eller 0,1). En, kanske lite slarvig, regel är att \{x\} blir “ett minus decimaldelen” om x<0.

b) Sant; Om bara n väljs tillräckligt stort blir såväl {x_n} som {y_n} mindre än 1/2. Men då gäller att \{x_n + y_n\} = \{x_n\} + \{y_n\} och \{x_n\} + \{y_n\} \to 0.

c) Falskt; Låt x_n = 0 och y_n = 1/n. Då blir \{x_n - y_n\} = 1-1/n \to 1n \to \infty.

d) Falskt; Låt x_n = n och y_n = 1/2n. Då blir \{x_n \cdot y_n\} = 1/2 oavsett n och alltså x_n \cdot y_n \to 1/2n \to \infty.

Nästa steg:
Genomför ett ordentligt bevis för slutsatsen i b)