Handledning – Kub i Klot

Handledning – Kub i Klot


Förkunskaper: Ma1/Ma2
Syfte: Att förstärka Pythagoras sats begreppet och att tillämpa algebran i geometrin

Lösningsförslag inkl elevtips:
Försök att hitta ett samband mellan kubens diagonal och klotets radie r.

Nästa steg:
Dela kubens volym med Klotets volym. Förhållandet skall vara \frac{2}{\pi}.