Handledning – Närmevärde Till Pi

Handledning – Närmevärde Till Pi


Förkunskaper: Trigonometriska formler. Ma4. Rekursiva talföljder. Ma5.
Syfte: Uppnå ökade färdigheter när det gäller trigonometriska formler samt att göra en beräkning av närmevärden till \pi med en rekursiv talföljd.

Lösningsförslag inkl elevtips:
a. \cos 2x = \cos ^2 x - \sin ^2 x = 1 - 2\sin ^2 x ger

\sin \frac{x}{2} = \sqrt {\frac{{1 - \cos x}}{2}} = \sqrt {\frac{{1 - \sqrt {1 - \sin ^2 x} }}{2}} om 0 %3c x \le \frac{\pi }{2}}.

Det gäller därför att att a_n = \sqrt {\frac{{1 - \sqrt {1 - a_{n - 1} ^2 } }}{2}}

Vi får:

\sin \frac{\pi }{{2^3 }} = \sqrt {\frac{{1 - \sqrt {1 - \sin ^2 \frac{\pi }{{2^2 }}} }}{2} = } \sqrt {\frac{{1 - \sqrt {1 - \frac{1}{2}} }}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt {2 - \sqrt 2 }

\sin \frac{\pi }{{2^4 }} = \sqrt {\frac{{1 - \sqrt {1 - \sin ^2 \frac{\pi }{{2^3 }}} }}{2} = } \sqrt {\frac{{1 - \sqrt {1 - \left( {\frac{1}{2}\sqrt {2 - \sqrt 2 } } \right)^2 } }}{2}} =

\sqrt {\frac{{1 - \sqrt {1 - \frac{{\left( {2 - \sqrt 2 } \right)}}{4}} }}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt {2 - \sqrt {2 + \sqrt 2 } }

Om vi definierar f(x) = \sqrt {\frac{{1 - \sqrt {1 - x^2 } }}{2}} får vi att f\left( {\frac{1}{2}\sqrt {2 - \sqrt x } } \right) = \sqrt {\frac{{1 - \sqrt {1 - \left( {\frac{1}{2}\sqrt {2 - \sqrt x } } \right)^2 } }}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt {2 - \sqrt {2 + \sqrt x } }, vilket ger det önskade resultatet.

b. a_n = \sqrt {\frac{{1 - \sqrt {1 - a_{n - 1} ^2 } }}{2}}

Se a.

Genom att göra nedanstående har man beräknat de första talen i talföljden a_n

c. Vi utgår från det kända gränsvärdet \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{\sin x}}{x} = 1

\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } 2^n a_n= \mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \frac{{\sin \frac{\pi }{{2^n }}}}{{\frac{1}{{2^n }}}} = \pi \mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \frac{{\sin \frac{\pi }{{2^n }}}}{{\frac{\pi }{{2^n }}}}= \pi \cdot 1 = \pi

eftersom \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{\sin x}}{x} = 1

Här ovan har vi beräknat 2^n a_n för n = 2, 3 och 4.

Tips till eleven:
Härled formeln \sin \frac{x}{2} = \sqrt {\frac{{1 - \cos x}}{2}} = \sqrt {\frac{{1 - \sqrt {1 - \sin ^2 x} }}{2}}. För vilka värden på x gäller formeln?

Skriv a_n som funktion av a_{n - 1}.

Beräkna a_n för några värden på n. Genom att visa att f\left( {\frac{1}{2}\sqrt {2 - \sqrt x } } \right) = \frac{1}{2}\sqrt {2 - \sqrt {2 + \sqrt x } } om f(x) = \sqrt {\frac{{1 - \sqrt {1 - x^2 } }}{2}} kan du förstå hur uttrycken för a_n successivt bildas.

c. Använd det kända gränsvärdet \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{\sin x}}{x} = 1