Handledning – Phi

Handledning – Phi


Förkunskaper: Enkel algebra (bråkräkning); enkel geometri (rektangel). Ma2. Ma3.
Syfte: Träna att räkna med bråk och att lösa en kvadratisk ekvation genom att bekanta sig med (lära känna) gyllene snittet (talet ”Φ”).

Lösningsförslag inkl elevtips:
Börja med att rita upp sträckan med längd a + b och delsträckorna med längd b resp. längd a, b > a.

Första likheten \frac{a+b}{b}=\frac{b}{a} säger: förhållandet mellan sträckan med längd a + b till sträckan med längd b är samma som förhållandet mellan sträckan med längd b till sträckan med längd a, eller kort: hela sträckan a + b förhåller sig till den längre delsträckan b som den längre delsträckan till den kortare delsträckan a;

den andra likheten \frac{a}{b-a}=\frac{b}{a} säger: (den längre) sträckan b förhåller sig till (den kortare) sträckan a som a till b - a (b - a då kortare än a);

den tredje likheten b^2 - a^2 = a \cdot b kan tolkas med rektanglar med sidorna a, b och arean a \cdot b, resp. sidorna b - a och b + a och arean (b - a) \cdot (b + a), eller differensen av arean av kvadraterna med sidorna a resp. b:

Många fler intressanta samband (tolkningar) kan upptäckas, t.ex. har den skuggade rektangeln lika stor area som kvadraten med sidan a: b \cdot (b - a) = a^2

Räkningarna:
1. Det är ett exempel på “lös en kvadratisk ekvation”:

\frac{a+b}{b}=\frac{b}{a}\iff \frac{a}{b}+1=\frac{b}{a} \underset{ \text{multiplicera med }\frac{b}{a}}{\iff }1+\frac{b}{a}=\left( \frac{b}{a}\right)^{2}\iff\left(\frac{b}{a}-\frac{1}{2}\right)^{2}=\frac{5}{4} \iff\frac{b}{a}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}=\Phi

(\ -\ \text{går inte ty } \frac{b}{a}>0).

Analogt fås de övriga påståenden:

\frac{a}{b-a}=\frac{b}{a}\iff a^{2}=b^{2}-ab\underset{\text{dela med }a^{2}}{\iff }1=\left( \frac{b}{a}\right) ^{2}-\frac{b}{a}

som ovan.

2. Det är exempel på bråkräkning och konjugatregeln x^{2}-y^{2}=\left( x+y\right) \left( x-y\right):

\phi \varphi =\frac{1}{4}\left( \sqrt{5}+1\right) \left( \sqrt{5}-1\right)=1.

\frac{1}{\phi }=\frac{2}{1+\sqrt{5}}=\frac{2\left(\sqrt{5}-1\right)}{\left(\sqrt{5}+1\right)\left(\sqrt{5}-1\right)}= \frac{2\left(\sqrt{5}-1\right)}{4}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}=\varphi= \frac{\sqrt{5}+1-2}{2}=\phi-1.

På samma sätt fås \frac{1}{\varphi }=\frac{2}{\sqrt{5}-1}=\frac{2\left(\sqrt{5}+1\right)}{\left(\sqrt{5}-1\right)\left(\sqrt{5}+1\right)}= \frac{\sqrt{5}+1}{2}=\phi=\frac{\sqrt{5}-1+2}{2}= \varphi+1\underset{\phi \varphi =1}{=}\frac{1}{\phi }+1.

Nästa steg:
Kan du räkna med geometriska serier så kan du visa följande intressanta formler:

\sum\limits_{k=0}^{\infty }\varphi ^{k}=\frac{1}{1-\varphi}=\frac{1}{\varphi^{2}},~~\sum\limits_{k=0}^{\infty }k\varphi ^{k}=\frac{\varphi}{\left( 1-\varphi \right) ^{2}}=\frac{\varphi }{\varphi^{4}}=\frac{1}{\varphi ^{3}}, \sum\limits_{k=0}^{\infty }k^{2}\varphi^{k}=\frac{\varphi\left( 1+\varphi \right)}{\left( 1-\varphi\right)^{3}}=\frac{1}{\varphi^{6}}.