Handledning – Rationell Trigonometri

Handledning – Rationell Trigonometri


Förkunskaper: Ma3, trigonometri
Syfte: Introducera ett alternativt sätt att definiera trigonometriska funktioner.

Lösningsförslag inklusive elevtips:
1. Man får att

    \[\displaystyle Q(p,q)=\sqrt{ (a-c)^2+(b-d)^2 }^2 =( a-c)^2+(b-d)^2.\]

Man kallar detta sträckans kvadrans.

2. Vi får kongruenta trianglar oberoned var vi lägger den ortogonala linjen eftersom två av vinklarna är de samma.

För två kongruenta trianglar \triangleABC och \triangle abc gäller att kvoter mellan två sidor är lika dvs tex

    \[\frac{|AB|}{|BC|}=\frac{ab}{bc}\]

Eftersom s(l,L) är kvadraten på en sådan kvot är den oberoende av var den läggs. Man kallar s(l,L) spridningen mellan linjerna.

3. Svar 0, \frac 14, \frac 34 och 1 eftersom tex \sin^2(60^{\circ})=(\frac{\sqrt 3}{2})^2=\frac 34.

4. Betrakta linjerna l’ och L’ givna av ekvationerna ax+by=0 och Ax+By=0. Vi har då att s(l’,L’)=s(l.L) eftersom l’ och L’ bara är parallellförflyttningar av l respektive L. En linje ortogonal mot linjen Ax+By=0 har ekvationen Bx-Ay=K för något K. Väljer att linjen skall skära L’ i punkten p=(B,-A). Får då att K=B^2+A^2, dvs den ortogonala linjen M har ekvationen Bx-Ay=A^2+B^2.

Söker nu Ms skärningspunkt med l’, löser därför ekvationssystemet

    \[\left{ \begin{array}{l} ax+by=0\\ Bx-Ay=A^2+B^2\end{array}\right.\]

Får då att skärningspunkten q har koordinater

    \[\displaystyle \left{ \begin{array}{l} x=b\frac{A^2+B^2}{aA+bB}\\ y=-a\frac{A^2+B^2}{aA+bB}\end{array}\right.\]

Finner då att

    \[\begin{array}{l} Q(p,q) = ( B-b \frac{ A^2+B^2 }{ aA+bB })^2+(-A+a\frac{ A^2+B^2 }{ aA+bB })^2= \\ = \frac{ (B(aA+bB)-b(A^2+B^2))^2+(-A(aA+bB)+a(A^2+B^2))^2 }{ (aA+bB)^2 } = \\ {} = \frac{ (A(aB-bA))^2+(B(aB-bA))^2 }{ (aA+bB)^2 } = \\ {} = \frac{(A^2+B^2)(aB-bA)^2}{(aA+bB)^2} \end{array}\]

Låt O beteckna origo, då får vi att

    \[Q(O,q)=(b\frac{A^2+B^2}{aA+bB})^2+(-a\frac{A^2+B^2}{aA+bB})^2=\frac{ (a^2+b^2)(A^2+B^2) }{ (aA+bB)^2 }\]

vilket ger att

    \[s(l,L)=\frac{ Q(p,q) }{ Q(O,q) }=\frac{ \frac{ (A^2+B^2)(aB-bA)^2 }{ (aA+bB)^2} }{ \frac{ (a^2+b^2)(A^2+B^2) }{ (aA+bB)^2 } }= \frac{ (aB-bA)^2 }{ (a^2+b^2)(A^2+B^2) }\]

5. Låt oss betrakta en triangel med kvadranser och spridningar enligt följande figur:

Pythagoras sats:

Antag att vinkeln vis s_3 är rät dvs att s_3=1. Eftersom kvadransen är kvadraten av längden ger Pythagoras sats sambandet Q_1+Q_2=Q_3.

Sinussatsen:

Genom att kvadrera kvoterna i sinussatsen ser vi att

\frac{s_1}{Q_1}=\frac{s_2}{Q_2}=\frac{s_3}{Q_3}

Cossinussatsen:

Kvadrera cosinussatsen och utnyttja trigonometriska ettan för att få att

(Q_1+Q_2-Q_3)^2=4Q_1Q_2(1-s_3).

Nästa steg:
Länkar: http://en.wikipedia.org/wiki/Rational_trigonometry