Handledning – Samband Derivata Funktion

Handledning – Samband Derivata Funktion


Förkunskaper: Ma4

Lösningsförslag inkl elevtips:
Tips: Försök illustrera påståendena med grafer.

Lösning:
Båda påståendena är falska!

För funktionen f(x) = \frac{\sin x^2}{x} gäller att f(x) \to C=0 men inte f'(x) \to 0x \to \infty.

För funktionen f(x) = \ln x gäller att f'(x) \to 0 men inte f(x) \to Cx \to \infty.

Nästa steg:
Vad kan sägas om påståendet

f'(x) \to 0 om f(x) \to C om vi dessutom förutsätter att f'(x) > 0 för alla x?