Handledning – Tangent-Normal 1

Handledning – Tangent-Normal 1


Förkunskaper: Ma4, tangentens ekvation, normalens ekvation, kedjeregeln.
Syfte: En klassisk tangentuppgift där man får prova sina kunskaper om kedjeregeln och tangentens/normalens ekvation.

Lösningsförslag inkl elevtips:
Svar: Tangenten har ekvation 3y-2x=10 och normalen ekvation 3x+2y=24.

Lösning: Sätt f(x)=\sqrt{7x+4\sqrt{x}}=\sqrt{g(x)}, där g(x)=7x+4\sqrt{x}.

Tangentens ekvation ges av y-y_0=k_t(x-x_0) där k_t=f'(x_0). Vi har x_0=4 som ger y_0=\sqrt{28+4\cdot 2}=6.

Kedjeregeln ger då att

=\displaystyle f'(x)=\frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}= \frac{7+\frac{4}{2\sqrt x}}{2\sqrt{7x+4\sqrt{x}}},

dvs då x_0=4 får vi k_t=f'(4)=\frac{7+1}{2\sqrt{28+8}}=\frac 23. Alltså tangenten ges av ekvationen y-6=\frac 23(x-4).

Normalen har riktningskoefficient k_n=-\frac{1}{k_t}=-\frac 32 och därför ges normalen av ekvationen y-6=-\frac 32(x-4)