Handledning – Tredjegradsekvation

Handledning – Tredjegradsekvation


Förkunskaper: Ma2, Ma3, 3-grad, ekvation, polynom, bevis, teknisk färdighet

Lösningsförslag inkl elevtips:

(a) Substitutionen x=t+k ger

    \[t^3+(3k+a)t^2+(3k^2+2ak+b)t+k^3+ak^2+bk+c=0.\]

Välj k=-\frac a3 för att få koefficienten framför t^2 noll. Då blir konstanten och koefficienterna framför t

    \[p = b - \frac{a^2}{3}.\]

    \[q=\frac{2a^3}{27}-\frac{ab}{3}+c.\]

(b) Sätt

    \[\left{ \begin{array}{l} A=\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}} \\ B=\frac {q}{2}, \end{array} \right\]

dvs skriv

    \[t=\sqrt[3]{A-B}-\sqrt[3]{A-B}.\]

Bilda

    \[\begin{array}{rl} t^3=&(\sqrt[3]{A-B}-\sqrt[3]{A-B})^3= \\ =&(A-B)-3(A-B)^{2/3}(A+B)^{1/3}+3(A-B)^{1/3}(A+B)^{2/3}-(A-B)= \\ =& -2B-3(A-B)^{1/3}(A+B)^{1/3} \left( (A-B)^{1/3}-(A+B)^{1/3}\right) \end{array}\]

där -2B=q och

    \[3(A-B)^{1/3}(A+B)^{1/3}=(A^2-B^2)^{1/3}=(\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}-\frac{q^2}{4})^{1/3}=\left(\frac{p^3}{27}\right)^{1/3}=\frac p3.\]

Alltså är

    \[\displaystyle t^3=-q-p\left(A-B)^{1/3}-(A+B)^{1/3}\right)= -q-pt\]

där

    \[\displaystyle t^3+pt+q=0\]

vilket skulle bevisas.