Handledning – Triangel Cirkel

Handledning – Triangel Cirkel


Förkunskaper: Denna uppgift kräver ingenting utöver enkel geometri (Pytagoras sats). Ma1
Syfte: Träna upp geometriskt tänkande

Lösningsförslag inkl elevtips:
Beteckningar: A, B, C är triangelns hörnpunkter, A är kateternas skärningspunkt, r resp. M är radien resp. medelpunkten av den sökta cirkeln.

Eftersom cirkeln tangerar kateterna så är A, M hörnpunkter av en kvadrat med diagonalen AM och sidolängden r. Arean av den givna triangeln är summan av areorna av triangeln CAM och AMB, dvs. \frac{1}{2} ab = \frac{1}{2} ar + \frac{1}{2} br (r är höjden, AC resp. AB baslinjen), alltså ab=(a+b)r och därmed

r=\frac{ab}{a+b} och \frac{1}{r}= \frac{a+b}{ab}= \frac{1}{b}+ \frac{1}{ a }.

Konstruktionen är enkel: M är skärningspunkten mellan bisektrisen i A och hypotenusan.

Svar: r=\frac{ ab }{ a+b }

Nästa steg:
Så kan du konstruera den totala resistansen vid två parallellkopplade motstånd (resistorer)