Handledning – Triangelsatsen

Handledning – Triangelsatsen


Förkunskaper: Ma3 för Metod 1: Sinussatsen, cosinussatsen. Ma4 för metod 2: Additionssatsen och subtraktionssatsen.
Syfte: Öva triangelsatserna och trigonometriska formlerna.

Lösningsförslag inkl elevtips:
Metod 1 – med hjälp av sinussatsen och cosisnusatsen

\frac{\sin\alpha}{a\,}=\frac{\sin\beta}{b}=\frac{\sin\gamma}{c}=>\frac{\sin\gamma}{\sin\beta}=\frac{c}{b}

a^{2}=b^{2}+c^{2}-2bc\cos\alpha=>2\cos\alpha=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{bc}

\frac{c}{b}=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{bc}=>bc^{2}=b(b^{2}+c^{2}-a^{2})=>c^{2}=b^{2}+c^{2}-a^{2}=>

b^{2}=a^{2}=>b=a=> triangeln är likbent

Metod 2 – med hjälp av triangelns vinklar och de trigonometriska formlerna

\sin\gamma=\sin(180-(\beta+\alpha))=\sin(\beta+\alpha)=\sin\beta\cdot\cos\alpha+\cos\beta\cdot\sin\alpha

2\sin\beta\cos\alpha=\sin\beta\cos\alpha+\cos\beta\sin\alpha=>\cos\beta\sin\alpha-\sin\beta\cos\alpha=0

\sin(\alpha-\beta)=0=>\alpha=\beta=> triangeln är likbent