Harmonisk Serie

Harmonisk Serie

Uppgift

Låt

S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n}.

Visa att S_n \to \infty då n \to \infty, eller med andra ord att S_n kan fås godtyckligt stort om bara antalet termer, n, i summan väljs tillräckligt stort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *