Senaste ändringarna - Sök:

Info

Material

För intresserade

Medverkande

För medlemmar

edit SideBar

FemCirklarIKvadrat

Uppgift

I en kvadrat med sidolängd a ritas fem olika cirklar med samma radie så att en cirkel har medelpunkten i kvadratens mittpunkt och varje av dem övriga cirklarna berör denna cirkel och två kvadratsidor (se figur).

Attach:Main/FemCirklarIKvadrat.gif Δ a) Beräkna radierna för dessa cirklar.
b) Konstruera dessa cirklar med enbart linjal och passare.
c) Som variation kan uppgiften formuleras så: I en kvadrat med sidolängd a ritas vid varje hörnpunkt en cirkel med radie ½⋅a; visa att det finns en cirkel som ligger i kvadraten och som tangerar dessa fyra cirklar (beräkna dess medelpunkt och dess radie, ange en konstruktion). Attach:Main/cirkelkvadr1.jpg Δ


Handledning

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2007-06-04 11:20