Senaste ändringarna - Sök:

Info

Material

För intresserade

Medverkande

För medlemmar

edit SideBar

HeronsFormel

Herons formel

Sök ett uttryck i a, b, c och p för arean, T, av en triangel med sidlängderna a, b och c . p är hälften av triangelns omkrets. Visa att det uttryck för arean du härlett är symmetriskt i a, b och c, d.v.s. det skall bli oförändrat om du låter a, b och c byta plats. Ett sådant uttryck säges vara symmetriskt.


Handledning

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2007-05-23 08:08