Senaste ändringarna - Sök:

Info

Material

För intresserade

Medverkande

För medlemmar

edit SideBar

LikaAreorMedExponentialfunktionen

Uppgift

Funktionen F definieras på följande sätt:
Definitionsmängden är D_{F}=(0, \infty), F(1)=0 och för 1 \neq a \in D_{F} är F(a)
areamåttet av det begränsade område i xy-planet som innesluts av kurvorna
y=ae^{\left\vert x\right\vert} och y=e^{a\left\vert x\right\vert}.
Visa att F(a)=F(\frac{1}{a}).


Handledning

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2008-11-24 13:48