Senaste ändringarna - Sök:

Info

Material

För intresserade

Medverkande

För medlemmar

edit SideBar

LikaAreorTredjegradspolynom

Uppgift

Låt f(x) vara ett tredjegradspolynom med reella koefficienter. Rita graferna y=f(x) och y=kx+m så att linjen skär kurvan i inflexionspunkten och i ytterligare två punkter (på ömse sidor om inflexionspunkten). Visa att de båda områden som begränsas av kurvan och linjen har lika stora areor.


Handledning

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2009-01-27 15:04