K2000-5

K2000-5

Uppgift

I en parallellogram är vinkeln mellan diagonalerna 45°.

Hur stor blir kvoten mellan diagonalernas längder om kvoten mellan de icke-parallella sidornas längder är maximal?

(Kval-uppg. 5 från Skolornas matematiktävling 2000).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *