Kissing Curves

Kissing Curves

Uppgift

Bestäm b > 1, så att graferna till funktionerna y = bx och y = blog x har exakt en punkt gemensamt.

(efter L. R�de)