Kurvan Som Delar Lika

Kurvan Som Delar Lika

Uppgift

Låt C1 och C2 vara två kurvor genom origo i xy-planet enligt figuren. En tredje kurva C halverar arean av området mellan kurvorna i den meningen att för varje punkt P på C, så är ytan av område A lika med ytan av område B. Bestäm kurvan C2 om C1 är kurvan y=x^{2}/2 och C är kurvan y=x^{2}.