Kurvkonstruktion 1

Kurvkonstruktion 1

Uppgift

Rita (i sina huvuddrag) kurvan y=\sqrt{x+\sqrt{2-x}} med angivande av samtliga lokala maximi- och minimipunkter.