Lika Areor Tredjegradspolynom

Lika Areor Tredjegradspolynom

Uppgift

Låt f(x) vara ett tredjegradspolynom med reella koefficienter. Rita graferna y=f(x) och y=kx+m så att linjen skär kurvan i inflexionspunkten och i ytterligare två punkter (på ömse sidor om inflexionspunkten). Visa att de båda områden som begränsas av kurvan och linjen har lika stora areor.