Likbent Triangel I Cirkel

Likbent Triangel I Cirkel

Uppgift

Kring en likbent triangel är en cirkel omskriven. Bestäm triangelns vinklar, då cirkelns radie är 3/5 av höjden mot basen. (Vinklarna anges i grader med en korrekt decimal.)