Olikhet

Olikhet

Uppgift

Låt n vara ett positivt heltal. Vilket tal är störst n^{n-1} eller (n-1)^n?