Parallell Trapets Area

Parallell Trapets Area

Uppgift

ABCD är en parallell trapets där AB//CD. Anta att sidorna AB=a, BC=b, CD=c och DA=d. Finn en formell för trapetsens area med hjälp av sidorna a, b, c och d.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *