Partiell Integration

Partiell Integration

Uppgift

Beräkna \int xe^x dx genom att först derivera xe^x med hjälp av produktregeln och se vad det ger.