Primitiv Till Heaviside

Primitiv Till Heaviside

[latexpage]
Primitiv till Heavisides stegfunktion?

Heavisides stegfunktion ”H” definieras av

$H(x) = 0 \textrm{ om } x < 0 \textrm{ och } H(x) = 1 \textrm{ om } x \geq 0$.

Är det möjligt att bestämma en primitiv funktion till ”H”? Om ja, bestäm en sådan primitiv. Om nej, motivera varför det är omöjligt.