Sin Plus Cos

Sin Plus Cos


Vilken/vilka vinklar uppfyller \cos(x)+\sin(x)=\frac{1}{2}