Handledning – Närmevärde Till Pi

Förkunskaper: Trigonometriska formler. Ma4. Rekursiva talföljder. Ma5. Syfte: Uppnå ökade färdigheter när det gäller trigonometriska formler samt att göra en beräkning av närmevärden till med en rekursiv talföljd. Lösningsförslag inkl elevtips:a. ger om }. Det gäller därför att att Vi får: = Om vi definierar får vi att , vilket ger det önskade resultatet. b.…
Läs mer