Torn På En Höjd

Torn På En Höjd

Ett torn står på en höjd. Från tornets fot går en väg i en rät linje från höjden. Från två punkter på vägen, den ena på 80 meter och den andra på 200 meters avstånd från tornets fot, syns tornet under en vinkel av 31.3 respektive 15,1 grader. Hur högt är tornet?