Triangelsatsen

Triangelsatsen

Uppgift

[latexpage]
Visa att om $\alpha, \beta, \gamma$ är vinklar i en triangel och $\frac{sin\gamma}{sin\beta} = 2cos\alpha$ så är triangeln likbent.