A4

A4

Uppgift

[latexpage]

Om man viker ett A4-papper på mitten av långsidorna, får man formatet A5. Lägger man två A4-papper med långsidorna mot varandra får man formatet A3 o.s.v.

Om man vet att A0 är $1 \, m^{2}$ och att övriga format A1, A2, A3 osv. fås genom att närmast större format halveras parallellt med kortsidan, kan man räkna ut mitten på vilket papper som helst med så kallat A-format.


Berekna de exakta mitten på ett A4-papper som detta skulle ge.
Kan du t.o.m. härleda en formel för ett bredd och höjd för godtyckling format An, där n > 0?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *