Vinkel I Rektangel

Vinkel I Rektangel

Uppgift

På diagonalen AC i en rektangel ABCD är punkten E så belägen, att längdförhållandena är |AB|:|AE|:|EC|=4:2:3. Beräkna vinkeln \angle EBA. (Ange vinkeln i grader med en korrekt decimal).