XXX

XXX

Uppgift

För vilka positiva värden på x gäller att

$ x^{ (x^x) } < (x^x)^x ?$