Belopp

Belopp


DEFINITION


För ett reellt tal x definieras |x|, “beloppet av x“, genom
\left\vert x \right\vert =\left\{ \begin{array}{c}-x \text{, d� } x<0 \\0 \text{, \ d� } x=0 \\ x \text{, \ d� \  } x>0 \end{array} \right. .

Geometriskt innebörd
Representeras de reella talen som punkter på (den reella) tallinjen s� anger |xavst�ndet (i l�ngdenheter, l.e.) mellan punkten x och origo.

EXEMPEL
Punkterna 3 och -3 ligger 3 l.e. fr�n origo: |3| = |-3| = 3.


UPPGIFTER

Aförberedande uppgifter

1. Visa att f�r reella tal xaAA > 0 g�ller
a) \ 0\leq\left\vert x\right\vert=\left\vert -x\right\vert.
b)\ \left\vert\ x\right\vert \leq A\Leftrightarrow-A\leq x\leq A, \ \left\vert x\right\vert \geq A\Leftrightarrow (A\leq x\text{ eller } x\leq -A).
c) \ \pm x\leq \left\vert x\right\vert.
d) \ \left\vert x-a\right\vert = \left\vert a-x\right\vert =\text{ avst�ndet mellan } x \text{ och } a.

2. L�s (dvs. “best�m samtliga reella x som satisfierar”)
a) \ \left\vert x-2\right\vert = 3.
b) \ \left\vert x+3\right\vert = 2.
c) \ \left\vert x-3\right\vert < 1.

Bvanliga uppgifter

3. Visa att f�r reella xy g�ller
a) \ \left\vert x\cdot y\right\vert =\left\vert x\right\vert \cdot\left\vert y\right\vert.
b) \ \left\vert \frac{x}{y}\right\vert = \frac{\left\vert x\right\vert}{ \left\vert y\right\vert} \ (y\neq 0).
c) \ \left\vert x + y\right\vert \leq\left\vert x\right\vert + \left\vert y\right\vert, diskutera n�r det g�ller likhet.
d) \ \left\vert x - y\right\vert \geq \left\vert \left\vert x\right\vert - \left\vert y\right\vert\right\vert.

4L�s
a) \ \left\vert 2x+3\right\vert > 5.
b) \ \left\vert x-1\right\vert = \left\vert x-3\right\vert.
c) \frac{\left\vert x-1\right\vert}{\left\vert x-3\right\vert} \geq 2.
d) \ 2\left\vert x+5\right\vert +4\left\vert x-4\right\vert =5\left\vert\ x+1\right\vert (eller \ 2\left\vert x+5\right\vert +4\left\vert x-4\right\vert <5\left\vert\ x+1\right\vert).

Cmera avanverade uppgifter

Beloppet f�r punkter (vektorer) i planet (f�r komplexa tal):
F�r tv� punkter P1 = (x,y) och P2 = (a,b) i planet (f�r tv� ortsvektorer \bf{ x }=\overrightarrow{OP_{1}}=(x,y) och \bf{a}=\overrightarrow{OP_{2}}=(a,b),
f�r tv� komplexa tal \bf{x}=x+iy och \bf{a}=a+ib) �r
\left\vert \bf{x}\right\vert= \sqrt{x^{2}+y^{2}} l�ngden av vektorn \bf{x}=\overrightarrow{OP_{1}} ( = avst�ndet mellan punkten P1 och origo),
\left\vert \bf x-\bf a\right\vert= \sqrt{(x-a)^{2}+(y-b)^{2}} avst�ndet mellan x och a (Pytagoras, rita!).

5. Visa att f�r vektorer i planet (f�r komplexa tal) x y g�ller
a) \ 0\leq \left\vert \bf{x}\right\vert= \left\vert -\bf{x}\right\vert.
b) Reglerna i uppg. 3 g�ller f�r komplexa tal x y ; 3c och 3d g�ller f�r vektorer x y .
c) F�r komplexa tal x g�ller \left\vert \bf{x}\right\vert=\left\vert \overline{\bf{x}}\right\vert=\sqrt{\bf{x}}\cdot \overline{\bf{x}} (\overline{\bf{x}}=x-iy\text{ d� }\bf{x}=x+iy).
d) L�s \ \left\vert \bf{x}-(1,2)\right\vert<\frac{1}{2}.