Bernoulli-Polynom

Bernoulli-Polynom

Uppgift

Bernoullipolynomen B_n defineras av att B_0(x)=1, nB_n'(x) = B_{n-1}(x) och \int_0^1B_n(x) dx = 0 för n>0.

a) Bestäm Bernoullipolynomen får n=1,2 och 3.

b) Visa att B_n(0) = B_n(1) för n \geq 2.

c) Googla på Bernoullipolynom och ta reda på varför de är intressanta.