Ellipsens Ekvation

Ellipsens Ekvation

Uppgift

En ellips är en kurva som består av alla punkter vilkas avstånd till två givna punkter (brännpunkterna) har en given konstant summa. Visa att ellipsens ekvation kan skrivas \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 om brännpunkterna är (c,0) och (-c,0) och den givna summan är 2a samt b^2=a^2-c^2.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *