Handledning – Halvcirkel På Triangel

Handledning – Halvcirkel På Triangel


Förkunskaper: MaB

Lösningsförslag inkl elevtips:
Svar: 38,94^o, 70,53^o, 70,53^o

Steg1: Antag att basen AB har längen |AB|=2r. ( Rita figur )

Steg 2: Antag att skärningspunketerna mellan halvcirkeln och traingelsidorna AC och BC är D respektive E med längderna (enligt förutsättningarna) |AD|=|DC|=a och |BE|=7b, |EC|=2b.

Uppgift: Sök samband mellan a, b och r.

Steg 3: Vinkeln \angle BDA=90^o=\angle BDC. Då är trianglarna BAD och BDC kongruenta, och triangeln BAC blir likbent med |AB|=|BC|, dvs 2r=9b.

Steg 4: Analogt är vinkeln \angle BEA=90^o=\angle CEA. Pytagoras sats på trianglarna AEB och CEA ger |AE|=\sqrt{(2r)^2-(7b)^2} resp |AE|=\sqrt{(2a)^2-(2b)^2}, dvs 4r^2-49b^2=4a^2-4b^2 \Leftrightarrow 4r^2=4a^2+45b^2.

Steg 5: Insättning av 2r=9b ger 81b^2=4a^2+45b^2, dvs 36b^2=4a^2, dvs a=3b.

Steg 6: Beräkna vinklarna i triangeln ABC. Tex: Om \angle BAC=\alpha fås \cos\alpha=\frac{|AD|}{|AC|}=\frac{ a}{2r}=\frac{3b}{9b}=\frac{1}{3}, dvs \alpha\approx 70,53^o. Då är \angle BCA=\angle BAC=\alpha\approx 70,53^o och \angle CBA=180-2\alpha\approx 38,94^o.