Handledning – Harmonisk Serie

Handledning – Harmonisk Serie


Förkunskaper: Ma4
Syfte: Lära sig hur man uppskattar summor med integraler.

Lösningsförslag inkl elevtips:
Förslag 1

Tips: Finn tal T_n som “kan räknas ut”, som uppfyller T_n \leq S_n och sådana att T_n \to \infty

Lösning: För n=1,2,4,8,16, \ldots, 2^m, \ldots gör vi följande uppskattningar,

S_1 = 1 + 0 \cdot 1/2

S_2 = 1 + 1/2= 1+ 1 \cdot 1/2

S_4 = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 > 1+1/2+1/4+1/4 =1+1/2+1/2=1+2 \cdot 1/2

\begin{array}{rl} S_8 &= 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 > \\ &> 1+1/2+1/4+1/4+1/8+1/8+1/8+1/8 = \\ &= 1+1/2+1/2+1/2=1+3 \cdot 1/2 \end{array}

S_{2^m} = (\textrm{på samma sätt}) > 1 + m \cdot 1/2

Med T_n = 1+m \cdot 1/2 för n = 2^m har vi att T_n \leq S_n. Eftersom T_n \to \inftym \to \infty och eftersom följden S_n är växande måste alltså S_n \to \inftyn \to \infty.

Förslag 2

Tips: Uppskatta summan med en integral.
Lösning: Låt f(x) =1/x. Observera att f(x) \leq 1/nn \leq x \leq n+1 varför

\displaystyle \int_{n}^{n+1} f(x)dx \leq 1/n.

Alltså gäller att

\displaystyle \int_{1}^{n+1} f(x)dx \leq S_n.

Integralen kan vi bestämma,

\displaystyle \int_{1}^{n+1} f(x)dx = \int_{1}^{n+1} \frac{1}{x} dx = [\ln x]1^{n+1} = \ln(n+1)

och \ln(n+1) \to \inftyn \to \infty varför också S_n \to \inftyn \to \infty.

Nästa steg:
Låt S_n=1-1/2+1/3-1/4+1/5 + \ldots + (-1)^{n-1}1/n vara summor med samma termer som ovan fast med alternerande tecken. Vad blir \lim{n \to \infty} S_n?