Handledning – Herons Formel

Handledning – Herons Formel


Förkunskaper: Pythagoras sats, Ma2.
Syfte: Härleda en klassisk geometrisk sats genom att utföra ganska svåra algebraiska manupilationer. Samt att sätta sig in i vad ett symmetriskt uttryck är.

Lösningsförslag inkl elevtips:
Dra höjden mot en sida.

a. Vi har att

T = \frac{{ch}}{2}.

Kvadrera. Vi får

T^2 = \frac{{c^2 h^2 }}{4}.

b. Använd Pythagoras sats på de två rätvinkliga trianglarna. Med hjälp av ekvationssystemet, som bildas, kan man uttrycka h^2 i a, b och c.

c. Man får

Detta ger

x = \frac{{c^2 + b^2 - a^2 }}{{2c}}

T^2 = \frac{{c^2 h^2 }}{4} = \frac{{c^2 \left( {b^2 - x^2 } \right)}}{4} = \frac{{c^2 \left( {b^2 - \left( {\frac{{c^2 + b^2 - a^2 }}{{2c}}} \right)^2 } \right)}}{4}

= \frac{{4b^2 c^2 - \left( {c^2 + b^2 - a^2 } \right)^2 }}{{16}} = (konjugatregeln) = \frac{{\left( {2bc - \left( {c^2 + b^2 - a^2 } \right)} \right)\left( {2bc + \left( {c^2 + b^2 - a^2 } \right)} \right)}}{{16}}

=\frac{{\left( {a^2 - \left( {b^2 + c^2 - 2bc} \right)} \right)\left( {\left( {b^2 + c^2 + 2bc} \right) - a^2 } \right)}}{{16}}

= (kvadreringsregeln)= \frac{{\left( {a^2 - \left( {b - c} \right)^2 } \right)\left( {\left( {b + c} \right)^2 - a^2 } \right)}}{{16}}

= \frac{{\left( {a - \left( {b - c} \right)} \right)\left( {a + \left( {b - c} \right)} \right)\left( {\left( {b + c} \right) - a} \right)\left( {\left( {b + c} \right) + a} \right)}}{{16}}

= \frac{{\left( {a + b + c} \right)}}{2} \cdot \frac{{\left( {a - b + c} \right)}}{2} \cdot \frac{{\left( {a + b - c} \right)}}{2} \cdot \frac{{\left( { - a + b + c} \right)}}{2}

Vi får T = \sqrt {\frac{{\left( {a + b + c} \right)}}{2} \cdot \frac{{\left( {a - b + c} \right)}}{2} \cdot \frac{{\left( {a + b - c} \right)}}{2} \cdot \frac{{\left( { - a + b + c} \right)}}{2}}

Om vi sätter

p = \frac{{a + b + c}}{2}

får vi

T = \sqrt {p(p - a)(p - b)(p - c)}.

Det är uppenbart att detta uttryck ej ändras om a, b och c permuteras.

Denna formel kallas Herons formel.

Tips till eleven:

a. Dra höjden, h, mot en sida samt teckna ett uttryck för T^2.

b. Sidan som står mot den höjd du dragit delas i två delar, exemplevis x och c - x.

c. Använd Pythagoras sats på de två rätvinkliga trianglarna.

d. Eliminera x och h.

e. Faktorisera.

Nästa steg:
Sök en formel för en fyrhörning med givna sidor.